989107479432+

لوله های T.Grip

لوله های T.Grip

  • در هنگام استفاده از لوله های بتنی جهت انتقال فاضلاب، بواسطه خورندگی شیمیایی فاضلاب ها بویژه گاز تولید شده “H2S” سیمان به کار رفته در بتن خورده میشود و پس از مدتی در قسمت تاج لوله شاهد ریخته شدن می گردیم که این عامل باعث میشود تا مقاومت استاتیکی لوله در قسمت تاج از بین رفته و سقف لوله ریزش کند. جهت جلوگیری از این ضایعه از لوله های پلی اتیلن “T.Grip” استفاده میشود.
    این لوله ها به گونه ایست که پیش از بتن ریزی پوسته پلاستیکی مورد نظر را که دارای برآمدگیهایی به شکل “T” می باشد روی قاب درونی لوله کار میگذارند. پس از بتن ریزی این برآمدگیها در بتن قرار گرفته و موجب چسبیدن دائمی پوسته پلی اتیلنی با دیواره درونی لوله میشود. معمولا برای پوشش محل اتصال لوله ها به یکدیگر، طول لوله را بسته به قطر آن 10تا 30 سانتیمتر بلند تر انتخاب میکنند تا پس از کارگذاری لوله در ترانشه ،پوشش آن با پوشش لوله بعدی جوش داده شود. این پوشش  پلی اتیلنی داخلی باعث میشود تا داخل لوله در برابر خورندگی مقاوم شده و مقاومت لوله دیگر، زود از بین نمیرود.

1 1