نشاگستر پردیس

انتخاب زبان
05.jpgIMG_0728 copy.jpg02.jpgIMG_0733 copy.jpg

منهول

از منهول ها جهت خروج گازهای تولید شده توسط فاضلاب جاری در لوله ، اصلاح شیب در نقاطی که شیب تند وجود دارد  ،  نمونه برداری از مواد درون فاضلاب ، انجام عملیات تله متری و شستشوی لوله ها و ... استفاده می گردد.
این منهول ها مجهز به تنوره رفت و آمد می باشند.