989107479432+

کنترل کیفیت


              کنترل کیفیت
۱۴/آذر/۱۳۹۹ دسته 1
شرکت نشاگستر پردیس تولید کننده انواع لوله و اتصالات دارای  آزمایشگاه کنترل کیفی مجهز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی می باشد.و با انجام آزمونهای دقیق بر روی تولیدات خود براساس استاندارد های داخلی و خارجی توانسته است محصولاتی با کیفیت بالا را وارد بازار نماید.

آزمونهای انجام شده براساس استانداردهای-DIN 16961-ISIRI 9116- EN 13476 می باشد.

در این شرکت آزمونها به شرح زیر انجام می پذیرد:

 1-دانسیته (براساس استاندارد ISIRI 7175-5)
وiیژگیهای فیزیکی پلی اتیلن را می توان از روی چگالی اش با تقریب خوبی پیش بینی کرد. به این منظور در این شرکت این آزمون به روش شناور سازی بر روی مواد اولیه و محصول انجام می پذیرد.


2- شاخص جریان مذاب ( استاندارد6980 ISIRI) :
این آزمون روشی برای اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب مواد گرما نرم ، تحت شرایط مشخص دما و با برحسب گرم بر ده دقیقه است .


3- مقاومت حلقوی بلند مدت (براساس استاندارد DIN 16961)
استحکام  حلقوی دراز مدت لوله ، تعیین کننده عمر یک لوله در برابر فشارهای خارجی وارد برآن انجام می پذیرد.


4- مقاومت حلقوی کوتاه مدت(براساس استاندارد ISO 9969)
این آزمون روشی برای اندازه گیری مقاومت حلقوی لوله ها  می باشد.


5- انعطاف پذیری حلقوی(براساس استاندارد EN 1446)
وقتی لوله تحت فشار قرار گیرد ، تحت یک تنش خاص ، تغییر شکل ایجاد شده کشسان می باشد و با کاهش تنش لوله به شکل اولیه خود باز می گردد. در این آزمون لوله تحت فشار قرار می گیرد تا به اندازه 30% قطر آن خمیده گردد. پس از حذف نیرو لوله بایستی به حالت اولیه خود برگردد و هیچگونه تحرک و شکستگی دائمی در لوله مشاهده نگردد.


6-اندازه گیری میزان دوده(براساس استاندارد ISIRI 7175-2)
 رنگ لوله بر روی پایداری دراز مدت لوله در برابر باد و آفتاب موثر است ، دوده که برای سیاه کردن پلی اتیلن به آن افزوده می شود،پایداری بسیار مناسبی در برابر پرتو فرابنفش ایجاد می کند توسط این آزمون میزان دوده مواد اولیه و محصول کنترل می گردد.


7-پراکنش دوده (براساس استانداردISIRI 7175-6)
پراکنش دقیق و خوب دوده در پلی اتیلن برای دستیابی به ویژگیهای کارکردی مورد نظر، مورد اهمیت می باشد ضمن اینکه پراکنش مناسب دوده در صافی سطح لوله بسیار موثر می باشد.دراین آزمون چگونگی پراکنش و توزیع دوده بررسی می گردد.


8- بازگشت حرارتی (براساس استاندارد ISIRI 7175-3)
طی این روش طول مشخصی از لوله در دمای 110 سی سی حرارت داده می شود بعد از مرحله حرارت دادن سطوح لوله از لحاظ نقایصی چون شکاف ، تاول یا جداسازی دیواره ها بررسی می گردد.


9-کنترل ابعادی (براساس استاندارد  DIN 16961- ISIRI 9116)
توسط این کنترل قطر داخل ، ضخامت جداره داخلی و ارتفاع پروفیلهای تولیدی مورد بررسی قرار می گیرند.


10- کشش خط جوش (براساس استاندارد EN 1979)
توسط این آزمون با استفاده از دستگاه کشش استحکام کششی خط جوش لوله های اسپیرال اندازه گیری می شود و طی این آزمون بایستی لوله اسپیرال حداقل نیروی کششی لازم برای خط جوش را بتواند تحمل کند .


11-آببندی
در این آموزن فشار آبی به اندازه 0.5 بار به مدت یک دقیقه بر لوله وارد می شود و هیچ نشستی نباید در لوله صورت گیرد.