989107479432+

اتصالات

اتصالات

 • یکی از مشکلات اجرای شبکه فاضلاب جهت طراحی و اجرا، فقدان اتصالات مورد نیاز در اقطار بالا می باشد. شرکت نشاگستر پردیس با بهره گیری از نیروهای مجرب و با استفاده از ماشین آلات CNC توان ساخت انواع اتصالات از قبیل زانویی، سه راهی و ... را به منظور استفاده در شبکه و بر اساس نیاز کارفرما دارد.
  قطعات فوق پس از ارائه نقشه مورد نظر از سوی کارفرما و بررسی های فنی در واحد مهندسی نسبت به ساخت و مونتاژ اقدام میگردد.
  اتصال قطعات فوق به شبکه همانند لوله های تولید شده میتواند به شرح ذیل انجام گیرد.
  •    اتصال از طریق کوپلر و واشر
  •    اتصال توسط جوش اکستروژنی با اکسترودر دستی 
  •    اتصال توسط جوش الکتروفیوژن 

1 1