989107479432+

لوله های دوجداره پلی اتیلن (کاروگیت)

لوله های دوجداره پلی اتیلن (کاروگیت)

 •  لوله های دوجداره پلی اتیلن (کاروگیت) شرکت نشاگستر پردیس بر اساس استانداردهای  DIN 16961,EN13476 ,ASTM F984, INSO 9116, ISO21138  و از قطر 200 الی 800 میلیمتر سفتی حلقوی بلند مدت تا 63 کیلونیوتن بر متر مربع تولید میگردند . 

  ویژگیها و مزایای لوله های کاروگیت شرکت نشاگستر پردیس: 
  •    اتصال این لوله ها به صورت یکپارچه با واشر و کوپلر (نری و مادگی) می باشد واشر آببندی از جنس EPDM طبق استاندارد (ISIR 7491-EN 681) تولید میگردد.
  •    طول مفید لوله 6 متر بوده و با احتساب کوپلر تا 625 سانتیمتر میرسد. 
  •    در صورت لزوم امکان تولید لوله از 4/5 متر تا 12 متر وجود دارد.
  •    در صورت درخواست کارفرما استفاده از دو واشر جهت آببندی امکان پذیر می باشد.
  •    قطر خارجی کوپلینگ لوله های کاروگیت ، نسبت به قطر خارجی لوله کمتر بوده و در نتیجه جابجایی و انبارش به راحتی انجام شده و آسیب دیدگی کوپلر را به حداقل میرساند.
  •    سطح داخل لوله ها کاملا صاف بوده و جهت اقدامات بازرسی و انجام عملیات ویدئومتری به رنگ زرد میباشد.

1 1