منهول کاروگیت (پلی‌اتیلن)

منهول (آدم‌رو) فاضلاب، وظیفه اتصال خطوط فاضلاب،...">  

منهول کاروگیت (پلی‌اتیلن)

منهول (آدم‌رو) فاضلاب، وظیفه اتصال خطوط فاضلاب،..." />

989107479432+

منهول

منهول

 •  

  منهول کاروگیت (پلی‌اتیلن)

  منهول (آدم‌رو) فاضلاب، وظیفه اتصال خطوط فاضلاب، آب، برق، تلفن و... به یکدیگر را دارند که بدون آنها، این خطوط غیرقابل استفاده می‌گردند. در این مقاله تلاش شده‌است که درباره انواع منهول، منهول‌های کاروگیت و سپس کاربردهای آن توضیحاتی ارائه گردد.

  منهول (Manhole) چیست؟

  منهول یا آدم‌رو قسمتی از شبکه‌های زیرزمینی تاسیسات می‌باشند که امکان دسترسی از سطح زمین را فراهم آورده و یا این خطوط را به یکدیگر متصل می‌نمایند و با حذف این قسمت، شبکه‌های زیرزمینی عملا کارآیی خود را از دست می‌دهند. منهول‌ها امکان بازرسی، نظافت و تعمیر را در این سیستم‌ها فراهم می‌کنند و به همین جهت بایستی قطر مناسبی داشته‌باشند که افراد بتوانند وارد آنها شده تا نیازمندی‌های شبکه را رفع نمایند.

   

1 1