تعیین ظرفیت سپتیک تانک

هدف اولیه در طراحی و تعیین ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن فراهم آوردن شرایط مناسب برای حذف مواد جامد معلق و مواد شناور نظیر روغن و کف می باشد. در این راستا متناسب با جریان ورودی و سرانه تولید فاضلاب، داشتن یک جریان آرام و زمان ماند فاضلاب بین 6 تا 24 ساعت، پارامترهای مهم طراحی ظرفیت این نوع مخازن هستند. اگر اندازه فاضلاب جمع‌آوری‌شده در سپتیک تانک در شبانه‌روز بیش از ظرفیت مخزن موجود باشد فاضلاب ممکن است به لوله‌های فاضلاب بازگردد. بنابراین محاسبه درست و صحیح ظرفیت حجمی سپتیک تانک ضروری است.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن

بنابراین برای تعیین ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن، ابتدا می‌بایست تخمینی از موارد زیر به دست آورد:

  • تعداد نفرات تحت پوشش
  • سرانه تولید فاضلاب

سرانه تولید فاضلاب به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربری ساختمان، میزان مصرف آب، حمام و دیگر امکانات بهداشتی، و میزان استفاده از دستگاه‌های برقی مانند ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی بستگی دارد.

از آن‌جا که از سپتیک تانک معمولا برای فاضلاب‌های بهداشتی استفاده می‌شود، در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلاب‌های بهداشتی آمده است.

 

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

براساس استاندارد BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می‌توان به یکی از روش‌های زیر محاسبه نمود:

  1. محاسبه ظرفیت سپتیک تانک براساس حجم فاضلاب تولیدی

در محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن محاسبه تعداد ساکنینی که به‌طور مداوم از سپتیک تانک استفاده می‌کنند، برای اطلاع از مقدار فاضلاب جمع‌آوری‌شده در شبانه‌روز در ضروری است. برای مثال، اگر شما یک خانه دوخوابه داشته باشید، غالبا شهرداری‌ها فرض می‌کنند که در این خانه به‌طور تقریبی 4 نفر سکونت خواهند داشت و برای یک‌خانه سه‌خوابه تقریب 6 نفر در نظر گرفته می‌شود.

حجم سپتیک تانک پلی‌اتیلن برحسب مقدار فاضلاب تخلیه‌شده در آن متفاوت و به شرح زیر است:

 

  1. اگر حجم فاضلاب جمع‌آوری شده در شبانه‌روز تا ۲ مترمکعب (معادل 2 هزار لیتر) باشد، حجم تانک ۳ مترمکعب منظور می‌شود.
  2. اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ مترمکعب باشد، حجم تانک 5 برابر حجم فاضلاب محاسبه می‌گردد.
  3. اگر حجم فاضلاب ۶ تا۶۰ مترمکعب باشد، حداقل حجم تانک مطابق فرمول زیر که در کتاب مهندسی فاضلاب Metcalf and Eddy معرفی شده است به دست می‌آید:

V = 4500 + 0.78 * Q

که در این فرمول Q مقدار آب مصرف شده در شبانه‌روز و V حداقل حجم سپتیک‌ تانک (هر دو بر حسب لیتر) است. Q هم از تعداد واحدهای مسکونی مجتمع ضربدر میانگین تعداد اعضای خانوار ضربدر سرانه مصرف آب هر نفر در خانوار محاسبه می‌شود.

در فرمول فوق دو عامل بسیار مهم هستند اول اینکه حداقل ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن معادل 4500 لیتر مورد محاسبه قرارگرفته است. این عدد یعنی 4500 لیتر ازنظر Metcalf and Eddy حداقل ظرفیتی است که سپتیک تانک نیاز دارد تا درون سپتیک تانک، اصل اول تصفیه فاضلاب یعنی آرامش برقرار گردد در غیر این صورت بر هم خوردن لایه‌های تشکیل‌شده از فاضلاب جامد باعث رشد ناقص باکتری بی‌هوازی گردیده و فاضلاب جامد به فاضلاب مایع تبدیل نخواهد شد.

عامل دوم ضریب 78 درصد موجود در فرمول است. این عدد در حقیقت بیانگر آن است که 22 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر تبدیل به مصارفی می‌گردد که به فاضلاب سرریز نمی‌گردد. لذا تنها برای 78 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر ظرفیت سپتیک تانک مدنظر قرار می‌گیرد.

 

 

  1. تعیین ظرفیت سپتیک تانک با توجه به میزان سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر

این روش مناسب برای ظرفیت‌های بالاتر از 6 مترمکعب (معادل 6 هزار لیتر) در روز می‌باشد. در این روش براساس استاندارد BS6297 ظرفیت این نوع مخازن از فرمول زیر بدست می آید:

V = 2000 + (P × C)

در این رابطه V ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن با واحد لیتر،C  سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه‌روز بر حسب لیتر و P تعداد نفرات موجود در مجموعه می‌باشد.

جدول زیر سرانه تولید فاضلاب را برای محل‌های مختلف ارائه می‌دهد.

ردیف

محل

واحد

محدوده

(لیتر در روز)

مقدار معمول (لیتر در روز)

1

واحدهای مسکونی شهری نفر 150-250 200

2

ویلاهای تفریحی نفر 120-400

300

3

ساختمان‌های اداری نفر پرسنل 8 ساعته 35-75

55

نفر پرسنل 24 ساعته

70-100

90

4

کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی

نفر کارگر 8 ساعته

40-80 75
نفر کارگر 8 ساعته با استحمام 100-150

120

5

کارگاه‌های ساختمانی

نفر پرسنل 8 ساعته

40-80 60
نفر پرسنل 24 ساعته 80-120

100

6

سرویس بهداشتی عمومی

نفر (بدون فلاش تانک) 5-12 7
نفر (با فلاش تانک) 12-20

15

 

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آن‌ها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می‌باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید.

مثال: می‌خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک مجتمع مسکونی 30 واحدی را محاسبه کنیم.

طبق سرانه ردیف 1 جدول فوق سرانه هر نفر 200 لیتر می‌باشد. چنانچه جمعیت هر خانوار را به طور میانگین 3.5 نفر درنظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش معادل 105 نفرخواهد بود. حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب  عدد 105 در 200 بدست می‌آید که معادل 21000 لیتر خواهد شد. بنابراین حداقل ظرفیت سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

C = 2000 + 105 * 200 = 23000

با توجه به ظرفیت‌های استاندارد سپتیک تانک پلی اتیلن، در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 25000 لیتر یا 25  مترمکعب توصیه می‌گردد. در برخی موارد، برای محاسبه دقیق‌تر ظرفیت سپتیک تانک، می‌توان از نرم‌افزارهای تخصصی استفاده کرد. این نرم‌افزارها با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند میزان مصرف آب، نوع کاربری ساختمان، و شرایط آب و هوایی، ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز را محاسبه می‌کنند.

 

مقدار حذف آلاینده‌ها در سپتیک تانک

حذف آلاینده‌های موجود در فاضلاب به خصوص مواد آلی مضر، مواد جامد معلق و روغن و کف شناور بر آن از جمله موارد کاربرد سپتیک تانک جهت یک پیش تصفیه مناسب قبل از تصفیه نهایی و انتقال به محل تصفیه اصلی می‌باشد. از جمله پارامترهای آلایندگی مهم فاضلاب  BOD5، COD، TKN و TSS می‌باشند که در جدول زیر میزان حذف هر کدام از آن‌ها آورده شده است.

 

ردیف

پارامتر غلظت ورودی به سپتیک تانک (mg/lit)

غلظت خروجی از سپتیک تانک (mg/lit)

1

BOD5 165-296

135-227

2

COD 550-700

257-335

3

TSS 165-370

50-150

4

TKN 35-98

35-70

5

Oil & Grease 70-105

35-40

 

در جدول زیر، لیستی از محصولات سپتیک تانک پلی اتیلن شرکت نشاگستر پردیس که  در حجم و طول‌های مختلف و با استفاده از بروزترین دستگاه‌ها و مجرب‌ترین افراد طراحی و تولید می‌شوند، آمده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در واحد بازرگانی و فروش تماس حاصل فرمایید.

کد محصول

حجم (مترمکعب) قطر (متر) طول (متر)   کد محصول حجم (مترمکعب) قطر (متر)

طول (متر)

SP01

1 1 1.3   SP14 14 1.8

5.5

SP02

2 1.2 1.8   SP15 15 1.8

5.9

SP03

3 1.2 2.65   SP18 18 2

5.75

SP04

4 1.2 3.6   SP20 20 2

6.4

SP05

5 1.4 3.3   SP25.1 25 2

8

SP06

6 1.4 3.9   SP25.2 25 2.5

5.1

SP07.1

7 1.4 4.6   SP30 30 2.5

6.2

SP07.2

7 1.6 3.5   SP40 40 2.5

8.2

SP08

8 1.6 4   SP45 45 2.5

9.2

SP10 10 1.6 5   SP50 50 2.5 10

SP12

12 1.6 6   SP60 60 2.5

12.3

SP13

13 1.8 5.15   SP75 75 3

10.6

 

 

2.3/5 - (3 امتیاز)