قیمت آنلاین : سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۵۴
مقاومت - سایز - نوع موجودی انبار (متر) قیمت (تومان بر متر)
D160/31.5-B_کاروگیت 606.0 :94000 تومان
D200/31.5.A_کاروگیت 288.0 122000 تومان
D200/16.A_کاروگیت 0.0 :95500 تومان
D200/31.5.B_کاروگیت 162.0 126000 تومان
D250/16.A_کاروگیت 0 142500 تومان
D250/31.5.A_کاروگیت 2382.0 169000 تومان
D315/16.B_کاروگیت 0.0 237500 تومان
D315/31.5.A مشکی_کاروگیت 0.0 282000 تومان
D315/31.5.A_کاروگیت 732.0 282000 تومان
D400/31.5.Aنامنطبق_کاروگیت 0.0 423000 تومان
D400/16.B_کاروگیت 0.0 381000 تومان
D400/31.5.A_کاروگیت 198.0 436000 تومان

قیمت مواد اولیه