تعمیر و بازسازی مجدد فیلترپرس های ممبرانی به عمل جداسازی مواد جامد و مایع از هم فیلتراسیون گفته می شود . این فرایند به روش های مختلفی تقسیم می شود که یکی از این روش ها ، استفاده از دستگاه …
ادامه مطلب